top of page

SENTU és una companyia que proporciona als seus clients serveis d'acompanyament, coaching i creixement pensonal. Incideix en un component físic i didàctic molt present, així com la vessant més artística per a potenciar la sensibilitat i establir conexions mitjançant fotografia, música, escriptura i d'altres expressions que poden potenciar la percepció per a canalitzar la nostra sensibilitat.

BANC SABADELL

Disseny Imagotip SENTU

bottom of page