top of page

ARTPERFIL

Disseny nova Website Artperfil

Disseny nova Website Artperfil

Disseny de la nova website ARTPERFIL. Després de les converses amb el client i el briefing corresponent, hem analitzat alguns dels punts propis de l'empresa, classificant-los en tres categories. Pel que fa a les capacitats de què disposa, destaquem atributs com la visió, l'enginy, la versatilitat, l'adaptabilitat, la resolució... En relació amb el seu tracte amb els clients, Artperfil ofereix un tracte directe i proper, implicació i eficiència, utilitzant recursos com la innovació, la tecnologia, la precisió, la tècnica, el mètode i l'experiència. Valorant el moment de la marca, podríem situar l'empresa a l'avantguarda en el mercat nacional, amb la capacitat d'oferir un producte pràcticament exclusiu, particular i específic. Després d'aquesta anàlisi, presentem una pàgina d'inici clara i ordenada utilitzant colors corporatius, que transmet professionalitat amb una estètica actual, avantguardista i que evoca els atributs clars inherents a l'activitat de l'empresa, com el seu grau de tècnica, tecnologia, precisió... En aquesta pàgina d'inici es fa un resum multinivell, encapçalat per l'Imagotip de la marca, juntament amb l'eslògan "Extrusion Technology", i després revisant breument la seva història, filosofia empresarial i objectius. A continuació es refereix als serveis que ofereix, des del disseny inicial fins a la fabricació i atenció personalitzada afinant el producte a les instal·lacions del client. A continuació afegim una mostra dels clients que confien en Artperfil, i un formulari de contacte tanca la pàgina, amb un peu amb tota la informació corporativa. Alternem els colors corporatius per aportar dinamisme alhora que reforcem la imatge de marca. La pàgina "Sectores" mostra les diferents possibilitats d'aplicació de perfils de cautxú en diversos sectors industrials, "Acerca de" mostra algunes de les característiques específiques del procés industrial de l'empresa, i "Contacto" proporciona explícitament el formulari i les dades de contacte, així com un mapa interactiu per a localitzar la situació física de l'empresa.

Escoltar a Spotify
bottom of page