top of page

CAFÈ CIANO

Disseny Calendari Promocional 2021

Disseny Calendari Promocional 2021

Idea i Disseny per a crear la Imatge del Calendari 2021. A partir d'analitzar la situació actual, hem pensat en focalitzar en el concepte temps / moment, per a otorgar al moment un valor viscut i registrat de manera personal, com a contraposició a la impersonalitat del temps que no hem fet nostre. Amb l'Slogan "Pren-te un Moment" sintetitzem aquesta idea, marcant el moment com aquest espai particular que un es pren per a si mateix, que significa quelcom per a cadescú de nosaltres. I el joc visual gràfic també indica clarament aquest concepte relacionant-lo amb la Marca, ja que el temps que cau al rellotge de sorra, tot igual, es transforma en aquest "moment" especial quan cau a la tassa de CAFÈ CIANO, quan el temps s'atura per a convertir-se en el teu moment. També transmet la dedicació i cura de CIANO en el seu producte, revelant que cada moment en el procés és important, a l'hora que estableix un clar paral·lelisme visual amb el logo de la companyia. Seguim mantenint l'estètica corporativa minimal, nítida i ordenada que transmet ordre, neteja, mètode, que deixa respirar l'espai per a transmetre el missatge d'una manera clara i directa, tot i tenir un matís més desenfadat, perque realment ressalti i cridi l'atenció a prendre's aquest moment o aquesta tassa de cafè.

Escoltar a Spotify
bottom of page