top of page

MARIETA VOLTERETA

                              és una Agència artística dedicada a l'Animació Infantil i Espectacles per Esdeveniments de tota mena, des de Celebracions Particulars i d'Empresa, fins a Espectacles Multi-Disciplinars per a tots els públics.

MARIETA VOLTERETA LOGO 2 PRE WEB WIX.png
MARIETA VOLTERETA - DISSENY FLYER PROMO

Disseny Flyer Promo 2018

Naming Marieta Voltereta

MARIETA VOLTERETA - NAMING MARIETA VOLTE
MARIETA VOLTERETA - VIDEO CONTA-CONTES
MARIETA VOLTERETA - DISSENY FLYER 2019
MARIETA CVOLTERETA - RESTYLING LOGO
MARIETA VOLTERETA - CARTELLERIA PROMOCIO

Producció Video Promo Conta-Contes

Disseny Flyer Promo Animació 2019

Restyling Logo

(Isotip / Imagotip)

Cartelleria Promocional

MARIETA VOLTERETA - FOTOGRAFIA PROMOCION
MARIETA VOLTERETA - PRODUCCIÓ VIDEO PROM
MARIETA VOLTERETA - DISSENY ROLL UP'S PR
MARIETA VOLTERETA - DISSENY VINILS PROMO

Fotografia Promocional

Producció Video Promo Animació

Disseny Roll Up's Promocionals

Disseny Vinils Promo Vehicle

MARIETA VOLTERETA - DISSENY FLYER PROMO

Disseny Flyer Promo 2017

MARIETA VOLTERETA - DISSENY IMATGE CORPO

Disseny Isotip

Imatge Corporativa

bottom of page